Το www.zouvelos.gr είναι ο ιστότοπος, όπου παρουσιάζονται τα προϊόντα της ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΖΟΥΒΕΛΟΣ» με τον διακριτικό τίτλο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΖΟΥΒΕΛΟΣ και έδρα την Αθήνα Αττικής, οδός ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 26, ΑΘΗΝΑ, 10556 (ΑΦΜ: 115605086 / Δ.Ο.Υ Α’ ΑΘΗΝΩΝ). Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση.

Πνευματικά Δικαιώματα
Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΖΟΥΒΕΛΟΣ» επί των ονομάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, πληροφοριών, δεδομένων, εικόνων κλπ. που κάθε φορά περιέχονται ή διακρίνονται με οποιοδήποτε τρόπο στον ιστότοπο www.zouvelos.gr προστατεύονται από την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία έναντι κάθε τρίτου που τυχόν χρησιμοποιεί, ιδιοποιείται, αναπαράγει, εμπορεύεται, παρεμβαίνει, μεταδίδει, αντιγράφει, μεταβιβάζει, διανέμει, αναδημοσιεύει αυτά, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΖΟΥΒΕΛΟΣ» ή εν γένει τα παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα. Η «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΖΟΥΒΕΛΟΣ» απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή του περιεχόμενου του ιστότοπου www.zouvelos.gr από τρίτους χωρίς την ρητή άδεια της «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΖΟΥΒΕΛΟΣ». Η ιστοσελίδα δύναται να παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων η «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΖΟΥΒΕΛΟΣ» δε δύναται να παρέμβει και, ως εκ τούτου, δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

Λοιποί Όροι
Το www.zouvelos.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο του ιστότοπου www.zouvelos.gr καθώς και να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, χωρίς την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή. Το www.zouvelos.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και σχολίων. Για κάθε διαφορά σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Στοιχεία Εταιρείας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΖΟΥΒΕΛΟΣ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΖΟΥΒΕΛΟΣ, ΑΦΜ: 115605086 ΔΟΥ: Α’ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 133390901000, ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ