Εκκλησιαστικά είδη Κωνσταντίνος Ζούβελος. Σκεύη και προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και διάφορα αντικείμενα που διακοσμούν το εσωτερικό χώρο των Ιερών Ναών και Αγιογραφήσεις.Products 2014
Products 2013 SECOND - B
Products 2013
Products 2012
Products 2011
Products 2010
View Catalog pages 1- 51
View Catalog pages 52 - 89
View Catalog pages 90 - 120
Wooden Carved Articles
View our work 360°


A. 7, Ag. Filotheis st.
105 56 Athens Greece
Tel.: +30 210 3224248

B. 26, Apolonos st.
105 56 Athens Greece
Tel.: +30 210 3241463

info@zouvelos.gr