Εκκλησιαστικά είδη Κωνσταντίνος Ζούβελος. Σκεύη και προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και διάφορα αντικείμενα που διακοσμούν το εσωτερικό χώρο των Ιερών Ναών και Αγιογραφήσεις.Products 2013 SECOND - B
Products 2013
Products 2012
Products 2011
Products 2010
View Products pages 1- 51
View Products pages 52 - 89
View Products pages 90 - 120
Wooden Carved Articles
View our work 360°


A. 7, Ag. Filotheis st.
105 56 Athens Greece
Tel.: +30 210 3224248

B. 26, Apolonos st.
105 56 Athens Greece
Tel.: +30 210 3241463

info@zouvelos.gr